Wybory 2019 - Exit poll / Dziennik Gazeta Prawna

Zwycięzcą wyborów parlamentarnych 2019 zostało Prawo i Sprawiedliwość. Komitet ten uzyskał proc. 43,6 proc. poparcia - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat. Frekwencja wyniosła 61,1 proc.

Komitet Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 43,6 proc. (239 mandatów).Koalicja Obywatelska osiągnęła wynik 27,4 proc. (130 mandatów).Sojusz Lewicy Demokratycznej, skupiający SLD, Wiosnę i Lewicę Razem, otrzymał11,9 proc. (43 mandaty).Polskie Stronnictwo Ludowe, z którego list startują także politycy Kukiz'15, zanotowało 9,6 proc. (34 mandaty).Komitet Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6,4 proc. (13 mandatów).

Według sondażu Ipsos, frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych wyniosła 61,1 proc.

Reklama

Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

Do Sejmu wybiera się 460 posłów z list kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych. W okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 7 posłów.

Wybory do Sejmu: sposób głosowania

Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

>>> Czytaj też: Wybory parlamentarne 2019: zasady, kogo wybieramy, podział mandatów, jak głosować

Wybory do Sejmu: podział mandatów

W podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, których listy otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju.

Listy kandydatów na posłów koalicyjnych komitetów wyborczych uwzględnia się w podziale mandatów w okręgach wyborczych, jeżeli ich listy otrzymały co najmniej 8% ważnie oddanych głosów w skali kraju.

Proporcjonalny podział mandatów

W przypadku wyborów do Sejmu zastosowanie ma tzw. metoda d’Hondta. Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje podziału mandatów w następujący sposób:

1) liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych dzieli kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między te listy w okręgu,

2) każdej liście przyznaje tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada mu liczb kolejno największych.

Wybory wygrywa komitet, który uzyska najwięcej mandatów.

>>> Czytaj też: Wyniki wyborów do Sejmu 2019: najnowsze sondaże