PGNiG miało wstępnie 0,25 mld zysku netto, 1 mld zł EBITDA w II kw. 2019 r.Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,25 mld zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 0,7 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1 mld zł wobec 1,63 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

PGNiG podał, że na wynik EBITDA w II kw. wpływ miał odpis aktualizujący majątek trwały (GK PGNiG razem) wysokości 240 mln zł.

W II kw. 2019 r. na 1 mld zł EBITDA grupy złożyło się 0,69 mld zł wypracowane przez segment Poszukiwania i Wydobycia, -0,16 mld zł w segmencie Obrót i Magazynowanie, 0,49 mld zł w Dystrybucji i 0,11 mld zł w Wytwarzaniu.

"Na wyniki finansowe I kwartału 2019 roku największy wpływ miały:

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:

- spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii o 17% w relacji do II kwartału 2018 r.;

- niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 8% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o 31% w porównaniu do II kwartału 2018 r.;

- zmiana stanu odpisów aktualizujących majątek trwały w wysokości - 206 mln zł.

2. W segmencie Obrót i Magazynowanie:

- wzrost kosztów pozyskania gazu, głównie na skutek wzrostu 9-miesięcznej średniej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl o 14%;

- istotny spadek ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;

- wyższa o 2,5% średnia cena za paliwo gazowe w nowej taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 r.;

- wpływ zwiększenia odpisu na zapasie gazu o -152 mln zł, przy rozwiązaniu odpisu gazu na +7 mln zł w II kw. 2018 r.

- wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń odniesiony na rachunek zysków i strat, w wysokości +102 mln zł (w II kwartale 2018 r.: -168 mln zł).

3. W segmencie Dystrybucja:

- niższa o 5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 15 lutego 2019 r.;

- niższa średnia temperatura w II kwartale 2019 r. o 1,6 °C r/r;

- saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: +181 mln zł w II kwartale 2019 r. wobec +226 mln zł rok wcześniej.

4. W segmencie Wytwarzanie:

- wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 28% r/r na skutek niższej średniej temperatury w II kwartale 2019 r. i wyższych wolumenów produkcji ciepła;

- wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej o 58% r/r będące wynikiem wyższych notowań cen energii elektrycznej;

- wyższe koszty węgla do produkcji" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny za II kw. br. to szacunkowo 0,29 mld zł wobec 0,97 mld zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły wstępnie 8,28 mld zł wobec 7,64 mld zł rok wcześniej.

PGNiG podkreśla, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu okresowego za II kw. 2019 roku nastąpi 22 sierpnia 2019 roku.

PGNiG podał także, że w I półroczu 2019 wypracował 1,31 mld zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,27 mld zł rok wcześniej, przy przychodach na poziomie 22,62 mld zł wobec 20,89 mld zł rok wcześniej.

Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 3,17 mld zł wobec 4,3 mld zł w I półroczu 2018 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,67 mld zł w I półr. 2019 r. wobec 2,97 mld zł rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)