NBP: Zysk netto banków wzrósł o 0,3% r: r do 7,57 mld zł w I-VI 2019Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 7,57 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. i zwiększył się o 0,3% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Przychody odsetkowe w okresie 6 miesięcy br. wyniosły 33,83 mld zł (wzrost o 8,1% r/r), zaś koszty odsetkowe - 8,6 mld zł (wzrost o 8,4% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie spadły o 0,1% r/r do 8,8 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 3,5% r/r do 2,26 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-czerwcu br. zwiększyły się o 4,3% r/r do 18,33 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 4,68 mld zł w okresie styczeń-czerwiec br. (wzrost o 18,8% r/r), podał także bank centralny.

(ISBnews)