Oferta ZUE na utrzymanie torowisk za 68,9 mln zł wybrana przez KrakówWarszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Oferta ZUE, warta 68,9 mln zł brutto (56 mln zł netto), została wybrana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022", podała spółka.

"Termin realizacji zadania: od 1.10.2019 r. do 30.09.2022 r. Kryteria oceny ofert stanowią: 1) cena brutto - waga: 60%, 2) liczba posiadanych pojazdów pogotowia technicznego dla czynności przewidzianych w specyfikacji technicznej - waga: 20%, 3) okres obowiązywania gwarancji - waga: 20%" - czytamy w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)