Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w lipcu wzrosły o 0,6 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

lipiec lipiec czerwiec czerwiec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 0,6 0,1 0,5* -0,5*
górnictwo i wydobywanie 1,7 1,1 -2,3* -1,4
przetwórstwo przemysłowe 0,0 0,1 0,2* -0,6*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5,1 0,0 5,2* 0,7*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 2,2 0,0 2,4* 0,3*
PRODUKCJA BUDOWLANA 3,5 0,2 3,7 0,3

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)