Zysk operacyjny wyniósł 188,2 mln zł wobec 446 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 208,8 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 2 422,9 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 536,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 078 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 696,9 mln zł w porównaniu z 4 933,5 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku wyniosły 2 492,2 mln zł, co oznacza spadek o 7,0% w porównaniu do tego samego okresu 2018 roku. Spadek ten jest pochodną zmiany struktury sprzedaży węgla oraz trendów cenowych na rynku węgla" - czytamy w sprawozdaniu. 

W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży w segmencie koks wyniosły 2 070,8 mln zł, co oznacza spadek o 2,8% w porównaniu do tego samego okresu 2018 roku. Niższe przychody z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowane były głównie niższym wolumenem sprzedaży koksu, podano także. 

W analizowanym okresie sprawozdawczym udział przychodów dla pięciu głównych zewnętrznych odbiorców w segmencie Węgiel wyniósł 75,6% przychodów w tym segmencie (w analogicznym okresie 2018 roku: 76,1%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10,0% przychodów, wygenerowali pozostałe 24,4% łącznych przychodów segmentu węglowego. 

Udział przychodów dla pięciu głównych odbiorców w segmencie Koks wyniósł 68,9% przychodów w tym segmencie (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku: 56,3%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10,0% przychodów, wygenerowali pozostałe 31,1% łącznych przychodów segmentu koksowego. 

EBITDA segmentu Węgiel wyniosła 930,6 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 1 526,4 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Koks wyniosła 188,9 mln zł w I poł. br. wobec 167,6 mln zł rok wcześniej. EBTDA pozostałych segmentów wzrosła do 93,8 mln zł wobec 79,5 mln zł w I poł. 2018 r.   

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 433,16 mln zł wobec 980,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Miała 9,81 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku. 

>>> Czytaj też: JSW: spadek produkcji i sprzedaży węgla w II kwartale 2019 r.