APS Energia miała 3,9 mln zł straty netto, 3,66 mln zł straty EBIT w I poł. 2019Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - APS Energia odnotowała 3,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2019 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,66 mln zł wobec 5,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,82 mln zł w I połowie 2019 r. wobec 53,87 mln zł rok wcześniej.

"Redukcja przychodów wynika z przesunięcia istotnej części dostaw na kolejne okresy i jednocześnie mniejszej sprzedaży na rynku rosyjskim, niezrównoważonej w pełni dynamicznym wzrostem na rynku polskim. Pierwsze dwa kwartały pod względem wyników tradycyjnie należą do najsłabszych w roku. W strukturze sprzedażowej utrzymany został wzrost udziału nowych grup produktowych charakteryzujących się niższą marżowością. Na zmniejszenie rentowności miał także wpływ zwiększony udział sprzedaży spółki zależnej ENAP, oferującej usługi o niższych marżach niż przeciętne w grupie" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I połowie 2019 r. wyniosła 2,49 mln zł wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)