Analitycy spodziewali się wzrostu o 1,0 proc.

W VII ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,1 proc. rdr.

CPI bazowy rdr wzrósł w VIII o 0,9 proc., po wzroście w VII o 0,9 proc. i wobec szacunków w VIII +1,0 proc. (PAP Biznes)