TIM miał 8,46 mln zł zysku netto, 14,78 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - TIM odnotował 8,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 6,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,78 mln zł wobec 8,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 417,7 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 392,07 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2019 roku grupa kapitałowa TIM wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 417 700 tys. zł (o 6,5% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku) i 8 461 tys. zł zysku netto. Dynamiczną poprawę wyniku netto grupa osiągnęła przede wszystkim dzięki zwiększeniu przychodów ze sprzedaży oraz marży brutto na działalności handlowej. Wszystkie podstawowe wskaźniki rentowności grupy były znacznie lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku dzięki m.in.:
- wzrostowi udziału towarów o wyższej marży w strukturze sprzedaży TIM S.A.,
- większemu wykorzystaniu mocy operacyjnych przez spółkę 3LP S.A., która osiągnęła wzrost sprzedaży usług logistycznych świadczonych na rzecz klientów zewnętrznych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 11,78 mln zł wobec 3,69 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 830 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)