Ipopema miała 0,52 mln zł straty netto, 0,01 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r.Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Ipopema odnotowała 0,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł 2019 r. wobec 1,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,01 mln zł wobec 2,16 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z kontynuowanej działalności podstawowej sięgnęły 59,32 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 44,37 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo spadku poziomu przychodów w segmencie usług maklerskich, wzrost przychodów w segmentach funduszy inwestycyjnych i usług doradczych przełożył się w I półroczu 2019 r. na wzrost łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy Ipopema (o 33,7% do poziomu 59 320 tys. zł wobec 44 370 tys. zł w pierwszej połowie 2018 r.)" - czytamy w raporcie.

"Pomimo zysku na działalności wypracowanego w segmencie usług doradczych, strata w segmentach usług maklerskich oraz zarządzania funduszami inwestycyjnymi przełożyła się na skonsolidowaną stratę na działalności na poziomie 1 864 tys. zł (wobec 1 097 tys. zł straty rok wcześniej). Na poziomie netto dodatni wynik zanotowały segmenty zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz usług doradczych, niemniej jednak strata w segmencie usług maklerskich przełożyła się na skonsolidowaną stratę netto na poziomie 500 tys. zł (wobec 1 904 tys. zł straty netto rok wcześniej)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 0,48 mln zł wobec 0,6 mln zł straty rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)