Poniżej tabela ze szczegółami:

dane z 4 X 2018 dane z 23 IV 2018
2018 r. 2018.
% rdr % rdr
Produkt Krajowy Brutto 5,1 5,1
Wartość dodana brutto 5,1 5,1
Spożycie publiczne 3,6 4,7
Nakłady brutto na środki trwałe 8,9 8,7
Popyt krajowy 5,3 5,5

"Zmiana wartości absolutnych głównych kategorii nie wpłynęła na dynamikę realną PKB" - napisał GUS.