Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,1 proc. mdm i 2,4 proc. rdr. Oczekiwano +0,2 proc. mdm i +2,3 proc. rdr.

W sierpniu zasadniczy wskaźnik CPI wzrósł o 0,1 mdm, a rdr wzrósł o 1,7 proc. Bazowy CPI w VIII wyniósł 0,3 proc. mdm i 2,4 proc. rdr. (PAP Biznes)