Moody's nadał rating Aa3 hipotecznym listom zastawnym serii 1 ING BHWarszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Moody's Investor Services nadał długoterminowy rating Aa3 hipotecznym listom zastawnym serii 1, wyemitowanym przez ING Banku Hipoteczny 10 października 2019 r.

ING Bank Hipoteczny poinformował 4 października, że zakończył budowanie księgi popytu na pierwszą emisję zielonych pięcioletnich listów zastawnych i woparciu o jej wyniki wyemituje listy zastawne o wartości 400 mln zł. W trakcie budowania księgi popytu deklaracje zakupu zgłosiło 15 inwestorów na łączną kwotę blisko 600 mln zł. Marża została ustalona w wysokości 0,53% ponad stawkę WIBOR dla depozytów 6-cio miesięcznych.

Pod koniec sierpnia br. Moody's Investor Service nadał ING Bankowi Hipotecznemu długoterminowy rating Baa1 oraz krótkoterminowy rating emitenta Prime-2, a wstępna ocena ratingowa listów zastawnych, które będą emitowane w ramach programu to (P) Aa3 (najwyższa możliwa cena dla emitenta z Polski)

ING Bank Hipoteczny należy do grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego. Celem spółki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania w grupie kapitałowej ING Banku Śląskiego poprzez emisję długoterminowych listów zastawnych.

(ISBnews)