Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii EWarszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 2,3 mln akcji serii E i pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, wynika z podjętych uchwał.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 60 000,0 zł oraz nie wyższą niż 552 000,0 zł poprzez emisję nie mniej niż 250 000 oraz nie więcej niż 2 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda. Emisja akcji serii E nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149 [...]" - czytamy w uchwale.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 11 998 780 akcji.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)