Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie ("Spółka"), informują, iż dnia 10 października 2019 r. pełnomocnikowi zarządcy, ustanowionemu dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym, doręczono zarządzenie zabezpieczenia, wystawione dnia 25 września 2019 r. Na podstawie ww. zarządzenia Prokuratura Regionalna w Katowicach zawnioskowała do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o dokonanie zabezpieczenia należności pieniężnej w kwocie 14.700.000,00 zł. Podstawę prawną zarządzenia stanowi postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wydane przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach dnia 25 września 2019 r. w którym postanowiono zabezpieczyć na mieniu Spółki obowiązek zwrotu równowartości uzyskanej korzyści majątkowej na rzecz Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, w kwocie co najmniej 14.700.000,00 zł, związanej z popełnieniem przez prezesa zarządu Spółki przestępstw skutkujących przysporzeniem majątkowym na jej rzecz. Zabezpieczenie ma zostać dokonane poprzez: (i) zajęcie wierzytelności przysługującej Spółce w kwocie 5.100.000,00 zł tytułem roszczenia o zwrot podatku naliczonego nad należnym zadeklarowanej w deklaracji podatkowej tego podmiotu za miesiąc czerwiec 2019 r., (ii) zajęcie kwoty 191.916,45 zł znajdującej się na rachunku sum depozytowych Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, wyegzekwowanej w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym wobec Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1