Grupa Kęty miała 99,02 mln zł zysku netto, 125,8 mln zł zysku EBIT w III kw. br.Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 99,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 83,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 125,82 mln zł wobec 109,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 840,72 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 813,34 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo docierających informacji o ograniczeniach popytu na rynkach Europy Zachodniej, szczególnie w branży motoryzacyjnej, portfel zamówień realizowany przez grupę kapitałową pozwolił osiągnąć wysokie wskaźniki obłożenia mocy produkcyjnych (ponad 90% zarówno w Segmencie Segmencie Wyrobów Wyciskanych (SWW) jak i Segmencie Opakowań Giętkich (SOG) a tym samym wysoką efektywność działalności. Wyższą sprzedaż zrealizował również Segment Systemów Aluminiowych" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży Grupy w III kwartale bieżącego roku wzrosły o 3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego pomimo spadku ceny aluminium w ujęciu złotówkowym w omawianym okresie o 9%. W szczególności, do zwiększenia przychodów przyczyniła się dynamika sprzedaży zagranicznej, która wyniosła 9%. W rezultacie Grupa osiągnęła 126 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej co stanowi wzrost o 15% względem 3 kwartału 2018 roku. Skonsolidowany zysk netto w 3 kwartale bieżącego roku wyniósł 99 mln zł a więc o 19% więcej niż w poprzednim roku. Grupa Kapitałowa wypracowała również wysokie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej w kwocie 159 mln zł, wymieniono w raporcie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 232,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 208,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 457,06 mln zł w porównaniu z 2 239,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 202,49 mln zł wobec 190,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)