Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Biomed-Lublin ma umowę z Ministerstwem Zdrowia na dostawy szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w łącznej ilości 100 000 ampułek z terminami dostawy między styczniem a wrześniem 2020 r., o łącznej wartości 4 536 000 zł, podała spółka.

"Termin płatności ceny został określony w umowie na 30 dni od daty należycie zrealizowanej każdorazowej dostawy. [...] W ocenie zarządu, realizacja umowy wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe i przepływy pieniężne spółki w kolejnych kwartałach" - czytamy w komunikacie. 

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)