Dom Development miał 55,02 mln zł zysku netto, 68,74 mln zł zysku EBIT w III kw.Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Dom Development odnotował 55,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 21,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 68,74 mln zł wobec 28,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 387,65 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 265,79 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 170,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 98,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1154,49 mln zł w porównaniu z 904,98 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 243,47 mln zł wobec 99,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2018 r. sprzedał 3,6 tys. mieszkań.

(ISBnews)