Arctic Paper otrzyma ok. 21,8 mln zł dodatkowej dywidendy z RottnerosWarszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Rottneros - spółki zależnej Arctic Paper - podjęli decyzję w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy dla jej akcjonariuszy, podał Arctic Paper. Wartość dywidendy przypadająca na Arctic Paper wyniesie ok. 21,8 mln zł.

Zgodnie z opublikowaną przez spółkę zależną informacją dzień dywidendy ustalono na 6 listopada 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na 11 listopada 2019 roku, poinformowano.

"Dodatkowa dywidenda dla akcjonariuszy Rottneros AB zostanie wypłacona w wysokości 106 800 347,50 SEK, co stanowi 0,70 SEK na akcję.
Emitent posiada 51,27% udziału we wszystkich akcjach i w ogóle głosów Rottneros AB. Wypłata dodatkowej dywidendy w wysokości około 21,8 mln zł wpłynie istotnie na poziom przychodów emitenta i jego wyniki finansowe" - czytamy w komunikacie.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)