Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Celon Pharma odnotowało 2,13 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 8,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,62 mln zł wobec 8,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 24 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 31,7 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 10,29 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 23,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 75,26 mln zł w porównaniu z 90,1 mln zł rok wcześniej.

"Wartość uzyskanych przychodów ze sprzedaży w ramach III kwartałów 2019 r. wyniosła łącznie 75,3 mln zł i była mniejsza o 14,8 mln zł od wyniku wygenerowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na niższą wartość sprzedaży miało wpływ jednoczesne nałożenie się dwóch zdarzeń: brak w ofercie leku Valzek oraz spowolnienie sprzedaży eksportowej leku Salmex na wybranych rynkach europejskich. Niezależnie od występowania w/w ne ga tywnych zdarzeń, kwartalna dynamika sprzedaży w 2019 roku pozostaje stabilna i jest utrzymywana przez mocną pozycję rynkową leków oferowanych w Polsce" - czytamy w raporcie.

Wartość sprzedaży leków w Polsce w ramach analizowanego okresu wyniosła 66,7 mln zł, w stosunku do 73,7 mln w analogicznym okresie 2018. Rezultat ubiegłoroczny obejmował, oprócz dostępnego aktualnie portfela produktowego, także wartość sprzedaży leku Valzek, w kwocie 9,6 mln zł, który nie był dostępny w sprzedaży w 2019 roku, podkreśliła spółka.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)