Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - AC SA odnotowało 11,14 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 9,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,92 mln zł wobec 12,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,16 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 58,04 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 32,89 mln zł zysku netto w porównaniu z 32,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 176,16 mln zł w porównaniu z 184,66 mln zł rok wcześniej.

"Popytowi na wyroby autogazowe spółki sprzyjają korzystne na większości rynków sprzedażowych relacje autogazu do benzyny i diesla oraz akcentowany coraz mocniej na świecie ekologiczny aspekt napędzania samochodów paliwami alternatywnymi, w tym gazem CNG i LPG. Spółka osiągnęła w 2019 r. wysoką wartość przychodów ze sprzedaży, zdecydowanie wyższą niż w 2017 r., jednakże o kilka % niższą niż w rekordowym roku ubiegłym głównie w Rosji, ze względu na zawirowania regulacyjne na tym rynku. Na działalność spółki w zakresie sprzedaży eksportowej na koniec III kwartału 2019 r. korzystny wpływ wywarło osłabienie kursu PLN względem USD i EUR" - czytamy raporcie.

Eksport zestawów do haków holowniczych (wiązki elektryczne wraz z modułami elektronicznymi dla poszczególnych marek samochodów), sprzedawanych na kraje Europy Zachodniej poprzez niemieckiego partnera, zanotował w ciągu 9 m-cy 2019 r. spadek o 2,6% w związku z wysokimi zapasami magazynowymi u klientów przy symptomach lekkiego spowolnienia na rynku. Jednakże sprzedaż 2019 r. tej kategorii jest wyższa od sprzedaży w analogicznym okresie 2017 r. o 13,3%, podano także.

"Sprzedaż pozostałych wyrobów, obejmujących głównie produkcję wiązek elektrycznych i elektroniki na potrzeby przemysłu automotive i AGD spadła w stosunku do porównywalnego okresu 2018 r. w wyniku zakończenia współpracy z 6 odbiorcą wiązek elektrycznych, który uruchomił produkcję w powiązanej ze sobą spółce. Warto przy tym podkreślić iż dynamika sprzedaży pozostałych wyrobów 2019/2017 r. wyniosła 107,6%, a Spółka prowadzi zaawansowane negocjacje z nowymi klientami w zakresie rozwoju tego obszaru działalności. Wzrost sprzedaży usług wynika ze wzrostu przychodów własnego warsztatu firmowego oraz wynajmu nieruchomości, na której sprzedaż do 30 czerwca 2020 r. została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży" - czytamy dalej.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. 

(ISBnews)