"Z (...) wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za wrzesień 2019 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. było ujemne i wyniosło 3,4 mld zł" - podał w komunikacie bank centralny.

Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 2,0 mld zł.

Zgodnie z komunikatem eksport towarów wyniósł 83,9 mld zł i był wyższy o 8,1 mld zł (tj. o 10,7 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2018 r. Import towarów zwiększył się o 4,4 mld zł (tj. o 5,6 proc.) do poziomu 81,9 mld zł. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 2,0 mld zł.

"Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 8,0 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,2 mld zł i w porównaniu do września 2018 r. zwiększyły się o 1,4 mld zł (tj. o 6,2 proc). Wartość rozchodów wyniosła 15,2 mld zł i wzrosła o 0,9 mld zł, tj. o 6,3 proc." - napisano.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 8,7 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. poprawiło się o 1,3 mld zł. NBP wyjaśnił, że o wysokości tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (7,4 mld zł). Saldo dochodów wtórnych wyniosło 0,6 mld zł.

Saldo obrotów bieżących jest łączną miarą rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikającą z bieżących operacji - głównie kupna i sprzedaży towarów i usług. Deficyt obrotów bieżących oznacza, że część towarów lub usług kupiliśmy na kredyt, a zatem stanowi on miarę zapożyczania się gospodarki za granicą w danym okresie i określa tempo wzrostu długu zagranicznego.

>>> Czytaj też: Trzaskowski: Dochody Warszawy będą zmniejszone o 810 mln zł