Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 13 621 tys. zł jednostkowej straty netto w okresie I- III kw. 2019 r. z uwzględnieniem z MSSF 16, a bez wpływu MSSF 16 - 9 665 tys. zł jednostkowej straty netto (wobec 2 300 tys. zł straty netto w ciągu 9 miesięcy 2018 roku), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

"Na zmianę wyników wpływ miało w głównej mierze rozpoznanie w III kwartale 2019 r. kosztów z tytułu: odpisów na utratę wartości majątku trwałego w kwocie 4 270 tys. zł, odpisów na należności w kwocie 2 004 tys. zł oraz różnic kursowych z tytułu wyceny zobowiązań leasingowych, w związku z wprowadzeniem w 2019 r. po raz pierwszy standardu księgowego MSSF 16, w kwocie 2 022 tys. zł Powyższe spowodowało spadek kapitału własnego na poziomie jednostkowym do kwoty -7 562 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Strata na działalności operacyjnej wyniosła po 9 miesiącach 3 100 tys. zł z uwzględnieniem z MSSF 16, bez wpływu MSSF 16 – 6 801 tys. zł straty netto (wobec 1 471 tys. zł zysku w ciągu 9 miesięcy 2018 roku)

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)