Solar Company miało 0,03 mln zł straty netto, 1,37 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Solar Company odnotowało 0,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,37 mln zł wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,43 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 32,38 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,05 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 102,66 mln zł w porównaniu z 93,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 0,25 mln zł wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej.

Solar Company jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)