MLP Group miało 40,59 mln zł zysku netto, 58,87 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - MLP Group odnotowało 40,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 58,87 mln zł wobec 9,02 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,73 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 40,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 97,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 102,2 mln zł w porównaniu z 105,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 8,26 mln zł wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 141,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)(ISBnews)