Ultimate Games: Pobrano ponad 6,6 tys. sztuk gry 'Deadliest Catch: The Game'Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Gra "Deadliest Catch: The Game", wyprodukowana na licencji Discovery Channel przez dewelopera Moonlit na zlecenie Ultimate Games, która miała swoją premierę na platformie Steam 14 listopada 2019 r. (w formule wczesnego dostępu), została pobrana w łącznej ilości ponad 6,6 tys. sztuk, podała spółka.

"Spółka pokryła koszt produkcji, marketingu, wydawnictwa i lokalizacji gry. Według szacunków emitenta, dla zwrotu ww. kosztów potrzebna jest sprzedaż na poziomie ponad 20 tys. szt. gry" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zawartymi umowami emitent przekazuje:

- określony procent udziału w przychodach ze sprzedaży gry na rzecz Discovery;

- określony procent udziału w zysku ze sprzedaży gry na rzecz dewelopera,

przy czym sumarycznie spółka zachowuje większość przychodów ze sprzedaży gry, zapewniono także

Największymi rynkami sprzedaży dla gry są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy, dodano.

Przejście gry z fazy wczesnego dostępu do wersji pełnej planowane jest w I półroczu 2020 r.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)