Master Pharm miał 5,49 mln zł zysku netto, 7,66 mln zł zysku EBIT w I-III kw.Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Master Pharm odnotował 5,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2019 r. wobec 7,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,75 mln zł wobec 9,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,78 mln zł w I-III kw. 2019 r. wobec 52,01 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy narastająco po III kw. 2019 r. wyniosły 50,78 mln zł wobec 52,07 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o ok. 1,29 mln zł, tj. o 2,4% rdr. Na spadek ten wpłynęły niższe przychody Master Pharm S.A. w poprzednich okresach, wynikające głównie z przesunięcia realizacji zamówień z I półrocza, o czym emitent informował w poprzednim raporcie. Pomimo, że w III kw. przystąpiono do realizacji przesuniętych zamówień i nadrabianiu opóźnień to jednak pełne dogonienie harmonogramu może być trudne ze względów na ograniczenia techniczne i personalne" - czytamy w reaporcie.

W III kwartałach 2019 r. spółka pozyskała 9 nowych klientów, a i ich liczba wzrosła tym samym do 81. Aktywnych klientów (tych którzy złożyli lub zrealizowali choć jedno zamówienie) było 33, co oznacza spadek wobec analogicznego okresu w 2018 r., w którym takich klientów było 36.

"Zarząd uważa, że obserwowany wzrost aktywności klientów, w tym pozyskanie nowych klientów, oraz powrót do realizacji zaplanowanych harmonogramów produkcji przełoży się na wyższe przychody" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 7,78 mln zł wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej.

"Analizując złożone zamówienia, prognozy zamówień klientów i wdrażane nowe projekty nowych klientów oraz wzrost aktywności klientów w III kw. 2019 r., Zarząd ocenia, że utrzymanie dodatniej dynamiki rozwoju jest realnym scenariuszem w perspektywie całego 2019 r., o ile nie nastąpią nieprzewidziane trudności, np. z zaopatrzeniem w odpowiedniej jakości surowce. Przeszkodą do większego wzrostu może być także duża kumulacja produkcji w ostatnim kwartale i brak możliwości technicznych oraz personalnych wykonania wszystkich skumulowanych zleceń co może skutkować przesunięciem realizacji niektórych z nich na początek 2020 r." - czytamy także w raporcie.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 74,64 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)