Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - PCC Exol odnotował 6,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,62 mln zł wobec 10,83 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 13,26 mln zł wobec 13,59 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 158,89 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 168,78 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 23,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 487,41 mln zł w porównaniu z 498,76 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 41,34 mln zł wobec 35,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 22,14 mln zł wobec 16,57 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PCC Exol sięgnęły 636 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)