Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w październiku wzrosły o 0,2 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,2 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

październik październik wrzesień wrzesień
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA -0,1 -0,4 0,8* 0,4
górnictwo i wydobywanie 1,8 -0,7 4,0* 1,5*
przetwórstwo przemysłowe -0,6 -0,5 0,3 0,4
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,8 -0,4 4,1* -0,1
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 2,6 0,1 2,7 0,1
PRODUKCJA BUDOWLANA 3,2 0,3 3,3 0,2

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)