Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Comp odnotował 8,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,71 mln zł wobec 10,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 184,64 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 153,01 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 10,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 57,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 454,25 mln zł w porównaniu z 431,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 14,64 mln zł wobec 18,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Compu sięgnęły 678 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)