BBI Development miało 2,06 mln zł straty netto w III kw. 2019 r.Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - BBI Development odnotowało 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,28 mln zł wobec 3,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,55 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 1,16 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 16,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,1 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10,06 mln zł w porównaniu z 7,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 12,77 mln zł wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

(ISBnews)