Herkules dokona odpisu aktualizującego w spółce zależnej na kwotę 2,9 mln złWarszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Herkules po wycenie nieruchomości zlokalizowanej w Krynicy-Zdroju - Gastel Hotele - dokona odpisu aktualizującego w bilansie spółki zależnej na kwotę 2,9 mln zł, podała spółka.

"W trakcie analizy tego operatu stwierdzono konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartość ujętych w bilansie spółki zależnej składników powyższej nieruchomości na kwotę 2,9 mln zł. Odpis ten będzie miał ujemny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy emitenta za III kwartał 2019 r" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki nie wyklucza konieczności dokonania kolejnych odpisów aktualizujących wartość składników bilansowych, podano także.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)