Primetech miał 4,05 mln zł straty netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Primetech odnotował 4,05 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,51 mln zł wobec 3,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,62 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 63,75 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 119,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 127,76 mln zł w porównaniu z 210,25 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2019 r. wyniosła 1,15 mln zł wobec 2,92 mln zł straty rok wcześniej.

"W związku z podziałem Primetech S.A. z dnia 07.05.2018r., do działalności zaniechanej zaliczono działalność związaną z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi oraz inwestycyjnymi, jak również działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami. Ponadto, w dniu 23 lipca 2019r. zarząd spółki w raporcie bieżącym nr 16/2019 poinformował o wygaszeniu działalności w obszarze obrotu węglem" - czytamy w raporcie.

"Po przeprowadzonym podziale, sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. oraz wygaszenia działalności w obszarze obrotu węglem, Grupa Primetech specjalizuje się w usługach górniczych. Możliwości grupy uzupełnia działalność z zakresu wiercenia otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz wdrażania technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych" - czytamy dalej.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur.

(ISBnews)