Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym spadły w październiku o 2,1 proc., po wzroście o 27,4 proc. we wrześniu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji. (PAP Biznes)