Monnari Trade miało 3,13 mln zł straty netto, 2,95 mln zł straty EBIT w III kw.Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Monnari Trade odnotowało 3,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,95 mln zł wobec 1,32 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,91 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 50,9 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2019 r. grupa kapitałowa Monnari Trade wygenerowała przychody wyższe o 23,6% w relacji do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Dokonując porównania w obu okresach bez sprzedaży sklepów Centro 2017 Sp. z o.o. obroty wzrosły o 16,6%. W III kwartale br. utrzymał się trend wzrostu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych zarządu (o 20,6%), w wyniku czego grupa kapitałowa wygenerowała stratę na poziomie operacyjnym w wysokości 2 951 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 185,85 mln zł w porównaniu z 160,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 3,15 mln zł wobec 2,05 mln zł straty rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246,27 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)