Elektrobudowa miała 8,87 mln zł straty netto, 8,57 mln zł straty EBIT w III kw.Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa odnotowała 8,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 8,57 mln zł wobec 5,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 125,18 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 212,33 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 119,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 55,1 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 381,59 mln zł w porównaniu z 513,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 118,17 mln zł wobec 46,1 mln zł straty rok wcześniej.

"Osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe w roku obrotowym 2018 oraz okresie 9 miesięcy 2019 r. skutkują m.in. naruszeniem części zawartych w umowach z bankami kowenantów finansowych, w szczególności grupy wskaźników uwzględniających poziom EBITDA oraz poziom kapitałów własnych. W związku z powyższym zarząd zawarł umowę z bankami oraz zakładami ubezpieczeń w sprawie finansowania działalności spółki ('umowa w sprawie finansowania', 'standstill'). Na dzień publikacji sprawozdania obowiązuje umowa zmieniająca do umowy w sprawie finansowania wydłużająca termin jej obowiązywania do dnia 30 listopada 2019 roku" - czytamy w raporcie.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)