Rynek oczekiwał wzrostu o 1,9 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk vs 1,9 proc. we wcześniejszym wyliczeniu.

W II kw. 2019 r. gospodarka USA wzrosła o 2,0 proc. kdk SAAR, a w I kw. 2019 r. dynamika wzrostu wyniosła 3,1 proc.

Konsumpcja prywatna wzrosła w III kw. o 2,9 proc., wobec oczekiwanych +2,8 proc.

Bazowy deflator PCE wyniósł w III kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 2,1 proc., wobec prognoz +2,2 proc. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji. (PAP Biznes)