FOBOS INVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Sztumie KRS 102430 zawiadamia, że radca prawny Krzysztof Kochanowski wykonujący zawód w Kancelarii Radców Prawnych Misiewicz Mosek i Partnerzy z siedzibą w Gdańsku, ul. Stągiewna 12/2 - w pismach kierowanych do różnych podmiotów zawarł nieprawdziwe, a częściowo wprowadzające w błąd w inny sposób następujące informacje:
a.    jakoby osobą wyłącznie uprawnioną do reprezentowania Spółki FOBOS INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie jest powołany przez sąd kurator - podczas gdy zgodnie z umową Spółki, postanowieniem sądu oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego - dotychczasowy Prezes Zarządu uprawniony był i jest nadal oraz nieprzerwanie do jednoosobowej reprezentacji tej Spółki oraz zarządzania nią;

b.    dotyczącą postawienia FOBOS INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie w stan likwidacji, podczas gdy postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 24.04.2019 r. o rozwiązaniu i likwidacji tej Spółki było i jest nieprawomocne i nie było oraz nie jest natychmiast wykonalne, a w konsekwencji - wprowadził adresatów w błąd poprzez pominięcie w swojej korespondencji powyższych informacji i sugerowanie w ten sposób, że likwidacja Spółki znajduje się w fazie wykonawczej.


Prezes Zarządu
Fobos Invest Sp. z o.o.