Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie sierpnia), wzrost PKB w tym ujęciu w III kw. br. wyniósł 3,9%. 

"W III kwartale PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1%" - czytamy dalej. Według szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu w III kw. br. wyniósł 4% r/r.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w III kw. 2019 r. popyt krajowy wzrósł o 3,3% wobec wzrostu o 4,6% w II kw. 2019 r. 

Spożycie ogółem w III kw. br. wzrosło o 4% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,9%, publiczne - o 4,7% (w II kw. 2019 r. wzrost odpowiednio: +4%, +4,4%, +3,1%), podał też Urząd. 

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 0,4% w III kw. 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,7% (wobec wzrostu akumulacji o 7,1% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 9,1% kwartał wcześniej). 

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 5% w III kw. 2019 r (wobec 3,2% wzrostu w II kw. 2019 r.), zaś import wzrósł o 3,9% w III kw. 2019 r (wobec 3,1% wzrostu w II kw. 2019 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 3,9% wobec wzrostu o 4,5% w II kw. 2019 r. 

Wpływ popytu krajowego na PKB

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego w III kw. 2019 r. wyniósł 3,1 pkt wobec 4,4 pkt kwartał wcześniej, natomiast wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +0,8 pkt proc. wobec +1,5 pkt proc. w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,1 pkt proc. (wobec +4,4 pkt proc. w II kwartale 2019 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3 pkt proc. (wobec +3,1 pkt proc. w II kwartale 2019 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,2 pkt proc. oraz spożycia publicznego +0,8 pkt proc. (w II kwartale 2019 r. odpowiednio: +2,5 pkt proc. i +0,6 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

"Wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +0,8 pkt proc. (w II kwartale 2019 r. było to +1,5 pkt proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny i wyniósł -0,7 pkt proc. (w II kw. 2019 r. wyniósł -0,2 pkt proc.). W konsekwencji dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +0,1 pkt proc. (wobec +1,3 pkt proc. w II kwartale 2019 r.). W III kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy +0,8 pkt proc. (wobec +0,2 pkt proc. w II kw. 2019 r.)" - czytamy dalej.

Urząd zwrócił uwagę, że w III kwartale 2019 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 3,3%. Był on jednak niższy od popytu notowanego w II kwartale 2019 r. (wzrost o 4,6%).

"Wpłynął na to niższy niż w II kwartale 2019 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 0,4% (wobec 7,1% w II kwartale 2019 r.). Spożycie ogółem wzrosło w tempie podobnym jak w II kwartale 2019 r. i zwiększyło się o 4,0%. Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,9% i było niższe niż w II kwartale 2019 r. (wzrost o 4,4%). Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe było słabsze niż w II kwartale 2019 r. i wyniosło 4,7% (wobec 9,1%)" - czytamy w komunikacie.

GUS poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 3,9% rok do roku, wobec 5,2% w analogicznym kwartale 2018 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego). W III kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1%.

>>> Czytaj też: Oto najlepsze i najgorsze kraje Europy pod względem dobrobytu finansowego [RANKING]