Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 542 tys. w październiku wobec 537 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w październiku 6,3%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec października br. 5%. 

>>> Czytaj też: Oto najlepsze i najgorsze kraje Europy pod względem dobrobytu finansowego [RANKING]

Stopa bezrobocia w strefie euro

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,5% w październiku 2019 r. wobec 7,6% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 8%.

Konsensus rynkowy wynosił 7,5% dla strefy euro.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% w październiku wobec 6,3% miesiąc wcześniej i 6,7% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.