Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - PKN Orlen wystąpił do dostawców rosyjskich o odszkodowania za zanieczyszczoną ropę naftową, poinformował prezes Daniel Obajtek.
"Zgodnie z zapowiedziami, wystąpiliśmy do dostawców rosyjskich o odszkodowania za zanieczyszczoną ropę. Obejmują one nakłady związane z przerobem tego surowca, ochroną instalacji i dodatkowymi zakupami ropy. Jesteśmy zdeterminowani, aby odzyskać wszystkie koszty, które ponieśliśmy" - napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.
Wcześniej Obajtek zapowiadał, że PKN Orlen planuje oszacować do końca 2019 roku potencjalne straty i przedstawić dostawcom roszczenia wynikające ze wstrzymania dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń" od kwietnia do czerwca tego roku.
Dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem "Przyjaźń" były wstrzymane od 24 kwietnia do 9 czerwca, ze względu podwyższoną zawartość chlorków organicznych, które mogłyby w trakcie przerobu doprowadzić do uszkodzenia instalacji rafineryjnych.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)