NBP: Zysk netto banków wzrósł o 1,9% r: r do 14,46 mld zł w I-XI 2019Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 14,46 mld zł w okresie styczeń-listopad 2019 r. i zwiększył się o 1,9% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Przychody odsetkowe w okresie 11 miesięcy ub.r. wyniosły 60,51 mld zł (wzrost o 10,2% r/r), zaś koszty odsetkowe - 15,55 mld zł (wzrost o 9,5% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 5,4% r/r do 16,38 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 2,1% r/r do 4,28 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-listopadzie ub.r. zwiększyły się o 4,8% r/r do 31,93 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 8,21 mld zł w okresie styczeń-listopad 2019 r. (wzrost o 10,5% r/r), podał także bank centralny.

(ISBnews)