Arctic Paper miał szacunkowo 124,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r.Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Arctic Paper odnotował skonsolidowany szacunkowy zysk netto w wysokości 124,7 mln zł w 2019 r., podała spółka. W tym okresie skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 3,12 mld zł, a EBITDA - 278,03 mln zł.

"Wyniki finansowe za 2019 rok:

Grupa kapitałowa Arctic Paper S.A.

- Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 3 117,1 mln zł,

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 124,7 mln zł

Arctic Paper S.A.

- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 83,1 mln zł,

- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 33 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Ponadto podano, że skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 739,7 mln zł, a skonsolidowany szacunkowy zysk netto - 5,5 mln zł w IV kw. 2019 r.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdań finansowych za rok 2019. Ostateczne wyniki jednostkowe i skonsolidowane zostaną opublikowane w raporcie rocznym i mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości, podkreślono.

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku nastąpi 26 marca 2020 roku.

"Uzyskane wyniki są wynikiem skutecznej realizacji programu poprawy zyskowności w segmencie papieru oraz niższymi kosztami surowców, co przyczyniło się do wzrostu zysku w segmencie papieru. Prace nad poprawą efektywności i podniesieniem marży są kontynuowane. Wyraźna poprawa wyników w segmencie papieru, wprowadzenie nowych produktów papierniczych Premium i w segmencie opakowań, przeprowadzone inwestycje w segmencie papierniczym oraz stabilny segment celulozy poprawiły dochodowość na poziomie grupy kapitałowej" - czytamy w komunikacie.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)