Wstępnie szacowano, że PKB kdk wzrósł o 0,1 proc.

Rdr PKB w strefie euro wzrósł w IV kw. o 1,0 proc. Tu szacowano wstępnie wzrost PKB o 0,9 proc. (PAP Biznes)