Jak czytamy w stanowisku KIG przysłanym w piątek do PAP, "pandemia COVID-19 jest olbrzymim wyzwaniem dla gospodarki, a jej skutki najprawdopodobniej będziemy odczuwali przez kilka najbliższych lat".

Izba wskazuje na wzrost znaczenie Chin dla światowej i polskiej gospodarski, które jako pierwsze dotknęła epidemia koronawirusa. W 2019 r. wartość importu z Chin do Polski wyniosła 29 mld EUR (ok. 5,5 proc. PKB), a niemiecki przemysł motoryzacyjny jest z azjatyckim rynkiem powiązany kapitałowo i organizacyjnie jak nigdy wcześniej w historii. Na chwilowe zerwanie łańcuchów dystrybucji dóbr, w tym także niezbędnych do produkcji dla polskich przedsiębiorstw, należy nałożyć znaczną liczbę zachorowań w Europie i zachowania społeczne będące na granicy paniki.

"Dlatego też niezwykle istotnym jest, aby władze podjęły rzeczywiste działania na rzecz stabilizacji gospodarki krajowej i współdziałały z Komisją Europejską w celu uspokojenia nastrojów społecznych i zachowania możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MSP" - czytamy w komunikacie.

Krajowa Izba Gospodarcza z uznaniem odnotowała propozycje poprawy płynności przedsiębiorców polegające na przesunięciu wejścia w życie niektórych dodatkowych obciążeń administracyjnych oraz zapowiadanych preferencji dotyczących opłacania danin publicznoprawnych.

Działania te mogą okazać się niewystarczające, dlatego KIG postuluje zawieszenie wejścia w życie wszelkich ustaw w okresie vacatio legis, które nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki administracyjne. A także o zawieszenie prac nad projektami ustaw, takimi jak tzw. podatek cukrowy oraz uchyleniem, a co najmniej czasowym zawieszeniem zakazu handlu w niedzielę.

Reklama

Zdaniem Izby, obecnie przedsiębiorcy powinni się skoncentrować na zapewnieniu ciągłości dostaw i kanałów dystrybucji.

Ponadto Izba wskazuje, że wiele firm będzie miało kłopoty z realizacją i rozliczeniem inwestycji finansowych przy udziale środków unijnych. Dlatego trzeba uprościć krajowe procedury rozliczania funduszy.

Jednym z doraźnych rozwiązań, które przedsiębiorcy mogą zastosować w obliczu konieczności zamknięcia zakładu pracy, jest wypłacanie wynagrodzenia za przestój w pracy.

Według Izby, jednym ze stosowanych rozwiązań mogłaby tu być pomoc kredytowa dla zagrożonych branż.

Izba proponuje szereg szczegółowych rozwiązań, które powinny być wdrożone w naszym kraju, ale także w Unii Europejskiej. Z pełnym stanowiskiem KIG dot. działań wz. koronawirusem można zapoznać się na stronie internetowej Izby www.kig.pl/ (PAP)

autor: Anna Wysoczańska