Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w lutym rdr o 1,9 proc., a mdm wzrostu o 0,2 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w lutym rdr o 3,2 proc., a mdm wzrosła o 1,3 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w styczniu i w lutym 2020 r.:

luty luty styczeń styczeń
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 4,9 2,2 1,1 4,5
górnictwo i wydobywanie -9,2 16,6 -10,4 -19,7
przetwórstwo przemysłowe 5,7 2,7 1,9 5,8
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,5 -5,6 -4,2 2,7
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 4,5 0,6 7,5 -5,2

(PAP Biznes)