Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w lutym wzrosły o 0,3 proc., a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się.

Poniżej tabela ze szczegółami:

luty luty styczeń styczeń
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 0,1 -0,2 0,9* 0,1
górnictwo i wydobywanie -3,0 -1,1 1,7* 0,4*
przetwórstwo przemysłowe -0,2 -0,3 0,5* -0,1*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,5 0,7 2,8* 1,5*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 5,5 0,3 5,6* 3,1*
PRODUKCJA BUDOWLANA 3,1 0,3 3,0* 0,3*

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)