Odpowiedzi na ankiety koniunktury gospodarczej zbierane były od przedsiębiorców w okresie od 1 do 10 marca br., to jest przed ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020 r.).

"Należy spodziewać się, że dopiero kwietniowa edycja badania lepiej odzwierciedli wpływ pandemii „koronawirusa” na działalność przedsiębiorstw. Pomimo tego, że odpowiedzi na ankiety zbierane były w pierwszych dniach marca, już w tym miesiącu koniunktura oceniana jest gorzej niż w lutym w większości badanych obszarów gospodarki. Największe spadki dotyczą: transportu i gospodarki magazynowej, handlu hurtowego oraz zakwaterowania i gastronomii" - napisano w komunikacie.

GUS podał, że od 1 kwietnia br. do ankiet koniunktury gospodarczej dołączone zostaną dodatkowe pytania diagnozujące wpływ pandemii „koronawirusa” na przedsiębiorstwa oraz podejmowane przez nie działania (publikacja danych nastąpi wraz z Informacją sygnalną w dniu 22 kwietnia 2020 r.). (PAP Biznes)