Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła -0,1 proc. mdm i +2,1 proc. rdr. Oczekiwano +0,1 proc. mdm i +2,3 proc. rdr.

Miesiąc wcześniej zasadniczy wskaźnik CPI wzrósł o 0,1 proc. mdm, a rdr wzrósł o 2,3 proc. Bazowy CPI miesiąc wcześniej wyniósł +0,2 proc. mdm i +2,4 proc. rdr. (PAP Biznes)