Bank poinformował, że rezygnacja została złożona w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Surówka złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku i z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku z dniem 20 kwietnia 2020 r. - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że przyczyną rezygnacji była wcześniejsza rezygnacja Surówki z funkcji Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., strategicznego akcjonariusza Banku Pekao.

Zarząd Banku wyraził podziękowanie Panu Pawłowi Surówce za pracę na rzecz Banku oraz za wkład w rozwój Banku - podano.

Surówka jest m.in. absolwentem Universite Paris I Pantheon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). W latach 2007-2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch, a w latach 2013-2015 pełnił funkcje: członka zarządu Boryszew SA, dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, prezesa zarządów spółek zależnych z sektora automotive. Do stycznia 2016 roku był doradcą prezesa PKO Bank Polski oraz dyrektorem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej na Niemcy. Od 23 czerwca 2016 roku do 13 kwietnia 2017 roku był prezesem PZU Życie SA, a od 13 marca 2017 r. do 12 marca 2020 r. był prezesem PZU. (PAP)